Alexandra Frick

Copy Copy

Case: Copy Copy – Grafisk profil åt utställning (skoluppgift)

Uppgiften var att ta fram en grafisk profil åt en fiktiv utställning. Det innefattade att ta fram en logotyp, föremålsskyltar, skriva A, B och C-texter, välja och motivera typsnitt, samt producera affisch och digital grafik för marknadsföring. Målgruppen skulle innefatta personer 15 – 70 år och ha en modern, ungdomlig profil. Jag valde att vinkla min pitch till att skapa en inkluderande utställning med möjlighet att bygga vidare på ämnet om vad som är ett original/kopia ur ett perspektiv hos individer med funktionsnedsättning.

Togs fram som en skoluppgift under kursen Text & Typografi med Rickard Örtegren som handledare.