Alexandra Frick

Semikolon;

Case: Semicolon; Livsstilsmagasin (Skoluppgift)

Uppgiften var att skapa ett magasin inom valfritt ämne. ”Semikolon; är ett magasin för personer och anhöriga som lever ned bipolär sjukdom. Den kombinerar viktig information och hjälp som en förbundstidning kan ge (ex. Anhörigas Riksförbund) med ett exklusivt livsstilsmagasin. Magasinets syfte är att motverka känslan av utanförskap och ge personer med bipolär sjukdom en plats i samhället.”

Togs fram som en skoluppgift under kursen Grafisk Design med Åsa Dahlbäck som handledare.